Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

                    GIA BẢO PHƯƠNG

Địa chỉ:   25 đường 23,Phường 10,Quận 6,TP.HCM

Điện thoại:    0913 89 87 86 
Email:   ktGBP@gmail.com
Website: 
http://ktgiabaophuong.com/